Make your own free website on Tripod.com

Keskiviikkona 24.08.05

1.       Chomesh ja Sa-Nur Samariassa tyhjennettiin tiistaina

Kahdeksantuhannen poliisin ja sotilaitten yhtyneet joukko-osastot tyhjensivät viimeiset kaksi evakuoitaviksi määrättyä juutalaiskylää Samariassa. Täten kaikki 25 tyhjennettäviksi määrätyt juutalaiskylät ja kaupungit Gazan ja Samarian alueilla on tyhjennetty viikon aikana. Uudelleen asutettavia pakolaisia on 9500, mutta karkotettuja oli kaikkiaan 15 000.

Chomeshissa ja Sa-Nurissa asukkaat eivät käyttäneet aseita tai kranaatteja, joita heillä väitettiin olevan. He vastustivat pakkosiirtoa, mutta passiivisesti. Muutama poliisi haavoittui lievästi. Eräs tyttö haavoitti lievästi veitsellä naissotilasta, ja kaksi tyttöä rikkoi ikkunan bussista, jonne heidät oli viety.

Poliisi pidätti 60 protestoijaa evakuoinnin aikana, joita kuulustellaan.

2.       Kymmeniä miljoonia tuhlattu hotellivarauksiin

Suurin osa NIS 70 -. 80 miljoonasta julkisia varoja, joilla varattiin hotellihuoneita kodeistaan karkotelluille asukkaille, on tuhlattu turhaan. Tämä johtuu yhteistoiminnan puutteesta evakuoitujen ja evakuointihallinnon välillä. Hallitus varasi 1000 hotellihuonetta, mutta niistä 800 seisoo tyhjänä, kuten myös 600 niistä 850 vuokra-asunnosta, jotka varattiin, kertoi Knessetin talousvaliokunnan puheenjohtaja Zvi Rosen. Kansanedustaja Haim Oron väittää evakuoitujen tahallaan välttävän yhteistoimintaa evakuointihallinnon (Sela) kanssa korostaakseen omaa kärsimystään ja kodittomuuttaan. Evakuoidut eivät myöskään halua toimia Nitzan asuttamissuunnitelman kanssa, johon on jo upotettu varoja NIS 42 miljoonaa.

Gazan alueen ja Samarian neljän juutalaiskylän evakuoinnin arvellaan tulevan maksamaan NIS 10 miljardia, lähes kaksi kertaa enemmän, kuin mitä arvioitiin puoli vuotta sitten. Ke Avraham Shohat (Labour) väitti talousvaliokunnan kokouksen järjestämisen tarkoituksena olleen osoittaa, ettei valtio ollut valmistautunut evakuointiin kunnolla, ja että kustannukset olivat nousseet korkeimman oikeuden tehtyä muutoksia suunnitelmiin.

3.       Karkotetut otetaan lämpimästi vastaan Länsirannalla

Netzarimin asukkaat eivät toisten kokemuksista viisastuneina halunneet mennä hallituksen osoittamiin hotellihuoneisiin. Kaikki  Netzarimin 80 perhettä, jotka karkotettiin kodeistaan maanantaina, suunnistivat suoraan Juudean ja Samarin opistoon Arielissa, jossa he saivat tilapäisen majoituksen. Perheitten päätökseen vaikutti pyrkimys pysyä yhtenäisenä ryhmänä.

Shirat Hayamin asukkaat oli majoitettu hotelliin Beershevassa, mutta havaittuaan hiirten juoksentelevan makuuhuoneitten lattialla he päättivät muuttaa tilapäisesti uskonnolliseen tyttöjen majoitustiloihin Kedumimiin Samariassa. Moragista karkotetut päättivät bussissa ajaa suoraan Ofraan Samariassa, missä he saivat tilapäismajoituksen.

Gush Etzionin apulaispormestari Yair Wolf perusti uuden organisaation Lema´an Hachal, jonka tarkoituksena on vapaaehtoisia käyttäen auttaa kodeistaan karkotettuja aloittamaan uutta elämää.

4.       Tuhannella perheellä ei ole paikkaa, minne mennä

Sata perhettä on löytänyt pysyvän asuinpaikan itselleen, 700 perhettä on tilapäismajoituksessa, mutta 1000 perhettä ei ole löytänyt mitään ratkaisua. Hallituksen suunnitelma Nitzanimiin on pahasti keskeneräinen ja koski vain yksityisperheitä, mutta ei kokonaisia asutusyhteisöjä. 300 perhettä oli ilmaissut halunsa muuttaa sinne, mutta he olisivat joutuneet allekirjoittamaan sopimuksen, ettei hallitus vastaa siitä, että rakentaminen voi viivästyä tai raueta oikeudellisten tai suunnitteluongelmien vuoksi. Lisäksi, jos projekti ei ole valmis vuonna 2006, se todetaan mahdottomaksi toteuttaa, eivätkä sopimuksen allekirjoittaneet voi hakea korvauksia hallitukselta.

5.       Palestiinalaiset väittävät karkotettujen näyttelevän tuskaa

Palestiinalaisten mielestä TV-kuvissa esitetyt juutalaisasukkaiden ahdistus ja tuska on hallituksen suunnitelma näyttää maailmalle, että Israel on valmis tuskallisiin myönnytyksiin rauhan hyväksi.

Jotkut sentään myöntävät Sharonin osoittavan kadehdittavaa lujuutta päätöstensä takana ääri-ainesten vastustuksesta huolimatta, ja toivovat, että heiltäkin löytyisi sellainen johtaja.

Palestiinalaiset haluavat poistaa tyhjennetyistä juutalaiskylistä kaiken, mikä muistuttaa juutalaisten läsnäolosta. Ensimmäiseksi he haluavat muuttaa niiden nimet, ehdokkaina ovat Arafat ja Yassin.

Arabi Emiraatit on ilmoittanut halunsa rakentaa 100 miljoonalla dollarilla 3000 asuntoyksikköä Moragin paikalle, jonka uusi nimi olisi Khalifa bin Zayed Emiraattien hallitsijan mukaan. Bush on puolestaan luvannut 50 miljoonaa USD palestiinalaisten asuntojen rakentamista varten.

6.       Hamas ja Jihad sanovat, ettei Abbas riisu heitä aseista

Israelin ulkoministeriö reagoi voimakkaasti tiistaisiin tietoihin ,joiden mukaan Hamas ja Jihad ovat tehneet sopimuksen Abbasin hallituksen kanssa, ettei mitään ryhmää riisuta aseista. Ulkoministeriön edustaja Mark Regev toisti Israelin tunnetun kannan, ettei Tiekartalla voida edetä, ennen kuin PA:n hallitus suorittaa oman osuutensa sille kuuluvista Tiekartan velvoitteista.

USA:n kanta näyttää kuitenkin häälyvän aiemmasta selkeästä vaatimuksesta ymmärtämiseen, mikä ilmenee presidentti Bushin viimeisistä lausunnoista. Hän ylistää Abbasin suorittamia uudistuksia ja lupaa tukeaan hänelle, mutta niistä puuttuu Tiekartan vaatimusten toteuttaminen.

7.       Paljon on vielä tehtävissä evakuoinnin kanssa

Gush Katifin 46 synagogan kohtalo on ratkaisematta. Kaksi korkeimman oikeuden tuomaria pitää niiden hävittämistä pyhäinhäväistyksenä. Niitä on ajateltu säilytettäviksi kansainvälisen valvonnan alaisina, mutta palestiinalaiset tuskin suostuvat siihen. Tel Katifin ja Slavin synagogat puretaan ja rakennetaan uudelleen Israelin puolelle, muut ilmeisesti tuhotaan.

Gush Katifin 48 haudan siirtäminen on tehtävä ennen sotilaitten poistumista alueelta, minkä Sharon haluaa tapahtuvan syyskuun 9. päivänä.

Kaikkien sotilaallisten laitteiden purkaminen ja siirto suoritettava syyskuun 5. päivään mennessä.