Make your own free website on Tripod.com

PETOVALTA

Monet viimeisiä aikoja käsitelleet Raamatun tutkijat ovat julkistaneet tutkimustensa tuloksia ”huolellisten tutkimusten jälkeen”, ja yhtä monien tutkimukset on myöhemmin todettu puutteellisiksi.

Tutkimusten vaikeutena on se, että Raamattu käyttää paljon symboleja, kuvakieltä, jota on vaikea tulkita. Toinen vaikeus on siinä, viimeisiä aikoja käsittelevät kirjoitukset ovat hajallaan Raamatun kirjoituksissa. Lähes jokainen Raamatun kirja käsittelee näitä aikoja jollain tavalla, lähtien Mooseksen kirjoista.

Jokainen tutkimus tuo kuitenkin puutteellisenakin joitakin yksityiskohtaisia huomioita kokonaisuudesta, mitä toivon tämänkin esityksen täydentävän. Raamatun tekstin tukena olen käyttänyt Strong Exhaustive Concordance (Str.) sanakirjaa. 

TERMINOLOGIAA

Johannes kertoo Ilmestyskirjassaan seisoneensa meren rannalla, kun hän näki pedon nousevan merestä. Tässä tapauksessa peto tarkoittaa ihmistä, miestä. (Ilm.13:1) Meri tarkoittaa ihmiskuntaa, suurta joukkoa.

Johannes näki maasta nousevan toisen pedon, joka sekin tarkoittaa ihmistä. (Joh.13:11-13)

Daniel kertoo kirjassaan näystä, jossa hänelle näytettiin erilaisia merestä nousevia petoja. Näistä neljäs peto kiinnosti häntä erityisesti, koska se oli erilainen kuin kaikki muut. (Dan.7:3, 4-7, 19, 23) Nämä pedot kuvaavat yleisesti hyväksytyn tulkinnan mukaan valtioita, valtakuntia, joskus valtion päämiehiä.

Jollakin pedolla oli sarvi tai useampia päässään. Sarven ymmärretään tarkoittavan kuningasta, valtion johtajaa. Jollakin pedolla oli useampia päitä, ja joillakin niistä kruunu. (Dan.7:8, 11, 20)

NELJÄS PETO

Daniel kyseli taivaalliselta oliolta neljännestä pedosta, joka poikkesi kaikista muista ja oli erittäin pelottava, jonka hampaat olivat rautaa, kynnet pronssia, joka tuhosi, repi kappaleiksi ja tallasi tähteet jalkoihinsa.

Hänelle selitettiin, että neljäs peto on neljäs kuningaskunta maan päällä, joka on erilainen kuin muut ja tulee tuhoamaan koko maan, repimään sen ja tallaamaan jalkoihinsa. Sillä oli kymmenen sarvea, valtion päämiestä. Kolme edellistä petoa olivat Babylon, Persia ja Makedonia (Kreikka). Neljäs peto tarkoittaa muinaista Rooman imperiumia. (Dan.7:7)

KYMMENEN KUNINGASTA

Rooman imperiumin alueelle nousee kymmenen kuningasta (sarvea), valtion päämiestä. (Dan.7:23-24)

Tämän ymmärretään tarkoittavan sitä, että nuo kymmenen kuningasta, valtion päämiestä, saavat valtansa meidän aikanamme, viimeisinä aikoina. Näillä kymmenellä kuningaskunnalla on yleensä ymmärretty tarkoitettavan Euroopan valtioita, mutta niistä osa on Rooman imperiumin alueen mukaisesti Euroopassa, osa Lähi Idän alueella, ja ne saavat kuninkuutensa samaan aikaan kuin peto, tai vähän ennen sitä.

Onko niillä kiinteämpi liittosuhde tai vain yhteinen intressi, ei selviä sanasta, mutta ne luovuttavat valtansa yksimielisesti pedolle, niillä on yksi ja sama mieli. (Ilm.17: 12-13, 16-17)

PIENI SARVI

Daniel näki, miten kymmenen edellisen sarven jälkeen puhkesi esiin pieni sarvi, jolla oli kuin ihmisen silmät ja suu, joka puhui suuria asioita. (Dan.7:8) Hän tuli noiden kymmenen ”sarven” ulkopuolelta sen jälkeen, kuin nuo kymmenen valtion johtajaa olivat jo saaneet valtansa.

Tällä pienellä sarvella, joka kasvoi isoksi sarveksi, on monia muitakin nimiä.

-          Antikristus (1.Joh.2:18, 22; 4:3; 2.18; 2. Joh.7)

-          Assyrialainen ( Jes.10:20-27; 30:18-33; 31:4-32; Miik.5:3-15)

-          Babylonin kuningas (Jes.16:4)

-          Sortaja (Spoiler, Jes.16:4)

-          Kiristäjä, Kiskuri (Extortioner, Jes.16:4)

-          Gog (Hes.38:2-3)

-          Kasvoilta röyhkeä (Dan.8:23)

-          Prinssi, joka on tuleva ( Ruhtinas, Dan.9:26-27)

-          Hän ei välitä jumalista, jota naiset palvelevat (naisten rakkaudesta). (Dan.11.37)

-          Hän ei välitä isiensä jumalasta, mutta hän palvelee outoa jumalaa (saatanaa) (Dan.11:38)

-          Hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa, jota hän palvelee outojen jumaliensa kautta. (Dan.11:38)

-          Pohjolan Kuningas (Dan.11:40)

-          Laittomuuden ihminen (Man of sin, 2.Tess.2:3)

-          Kadotuksen lapsi (2.Tess.2:3)

-          Jumalaton ( Wicked, Jes.11:4)

-          Hullu paimen, joka hylkää lampaat, ei etsi eksynyttä eikä hajaantunutta, ei paranna haavoittunutta, ei tue vaan syö lihavien lihaa ja halkaisee niiden sorkat. (Sak.11:15)”Hullu” sanan parempi suomennos ”väkivaltainen, arvoton”. Hepreaksi ”egroph” (Str.106) tarttua käsi nyrkissä, heittää menemään.

-          Tuo Jumalaton (2.Tess.2:8)

-          Peto (Dan.9:11; Ilm.13:1)

Pieni sarvi saa vallan niiden kymmenen muun Rooman imperiumin alueelta nousevan sarven jälkeen ja kolme niistä kymmenestä sarvesta reväistään juurineen (hepreaksi akar, reväistä juurineen, kaivaa pois) pois sen edestä. (Dan.7:8)

Tämä on erittäin tärkeä huomio. Pieni sarvi ei itse voita niitä, vaan sen tekee joku muu ennen kuin pieni sarvi alistaa ne valtansa alle. Nämä kolme voivat olla missä tahansa muinaisen Rooman imperiumin alueella, mutta tuntuisi loogiselta ajatella, että ne sijaitsevat Lähi Idän alueella, missä ”Assyrialainen” saa valtansa.

Suomalaisen tekstin sana ”hän kukistaa kolme kuningasta” on vähän epätarkka. ”Kukistaa” sana on hepreaksi ”shephal”, ja se tarkoittaa alistaa, nöyryyttää, syöstä alas.

MISTÄ PIENI SARVI ELI PETO TULEE

Pieni sarvi, eli ensimmäinen peto eli Antikristus, on kautta aikain kiehtonut tutkijoita ja Raamatun lukijoita. Paavi on ollut yksi ehdokas ja milloin minkin valtion johtaja. Antaako Raamattu vihjettä, mistä hän tulee?

Danielin kahdeksannessa luvussa jakeesta 8 eteenpäin kerrotaan suurisarvisesta vuohesta (goat, oinas), jonka sarvi särkyi ja siitä tuli neljä uhkeaa sarvea neljään ilmansuuntaan. Lainaan tekstiä jakeista 8- 9:

Ja kauris (goat, vuohi) tuli ylen suureksi, mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen tilalle kasvoi neljä uhkeaa sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.

Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin. (Dan.8:9)

Aleksanteri suuren Kreikan imperiumi hajosi neljään osaan: Kreikka, Turkki, Syyria ja Egypti.

Tämän Raamatunkohdan mukaan pieni sarvi tulee Kreikan imperiumin yhdestä osasta eli yhdestä noista valtioista, joihin Kreikan (Makedonian) imperiumi hajosi.

Iran ei kuulunut Rooman imperiumiin, se kuului Parthian valtapiiriin, joka taisteli Roomaa vastaan, mutta se kuului, kuten myös Afganistan, Kreikan imperiumiin.

Nyt pieni sarvi tulee levittäytymään itään, siis Irakin ja Iranin suuntaan, ja etelään aina Israeliin saakka.

Heprealaisessa tekstissä ”pieni tai vähäpätöinen” on ”mizairah”, suomeksi ”nuorukaisesta, mitättömästä”.

PEDON LUONNEKUVA

-          Pienellä sarvella on kuten ihmisen silmät ja suu, joka puhuu herjaten (suurista asioista). (Dan,7:8)

-          Hän näyttää mahtavavammalta (stout, hepreaksi rav) kuin muut johtajat. (Dan.7:20)

-          Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. (Dan.7:25)

-          Hän ylentää itsensä sotajoukon ruhtinaan yli (tarkoittaa ylipappia) (Dan.8:11)

-          Hän on kasvoiltaan röyhkeä (fierce, julma, tiukka) ja juonissa taitava (understanding dark sentences, osaa ratkoa salaisia, katalia arvoituksia).(Dan.8:23)

-          Hän on väkevä, mutta ei omasta voimastaan. (Dan.8:24)

-          Hän menestyy siinä, mitä tekee ja saa hämmästyttävän paljon tuhoa aikaan. (Dan.8:24)

-          Hän tuhoaa väkeviä ja pyhää kansaa. (Dan.8:24)

-          Hän on ovela ja taitava pettämään toisia. (Dan.8:25)

-          Hänellä on suuria suunnitelmia. (Dan.8:25)

-          Keskellä rauhaa hän tuhoaa monia. (Dan.8:25)

-          Hän on väkivaltainen ja röyhkeä. (Sak.11:14-15)

-          Hän saa valtansa lohikäärmeeltä. (Ilm.13:4)

-          Hän saa hengenvaarallisen miekanhaavan, mutta paranee siitä. (Ilm,13:14)

-          Hänelle annetaan suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita 42 kuukauden ajan.(Ilm.13:5)

TEMPPELI

Hän ylpeili sotajoukon ruhtinastakin vastaan, ja tältä otettiin pois jokapäiväinen uhri, ja hänen pyhäkkönsä paikka kukistettiin. (Dan.8:11)

Edellä oleva teksti on paikoin epätarkka. Heprealaisessa tekstissä ei ole sanaa ”uhri”, se on lisätty siihen ilmeisesti johdonmukaisuuden vuoksi ja siksi, että sen valvonta kuului ylipapin tehtäviin.

Sotajoukon ruhtinaalla tarkoitetaan ylipappia.

Pyhäkön paikka on hepreaksi ”Chodesh”, joka tarkoittaa pyhää, pyhitettyä paikkaa. (Dan.8:11,13,14; 11:31)

Temppeli (sanctuary) on hepreaksi ”Mikdash”, joka tarkoittaa myös pyhitettyä paikkaa esim. pyhäkössä (kaikkein pyhin). (Dan.9:17, 26, näissä kohdissa kerrotaan Temppelistä, joka on hävitetty) (Str.3485)

Paavalin käyttämä sana ”Naos” (2.Tess.2:4) tarkoittaa Temppelin kaikkein pyhintä ja myös pyhättöä.

Kreikkalainen sana ”hieros” tarkoittaa pyhättöä tai temppeliä. (Str.2411)

PEDON KUVA

Ja se villitsee maan päällä asuvat niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden, ja se yllyttää maan päällä asuvat tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi.

Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. (Ilm.13:14-15)

Sana ”kuva” on kreikassa ”eikon”, joka tarkoittaa samankaltaista, jotain muistuttavaa, kopiota, patsasta.

Miekka, kreikaksi ”machari” (Str.3162) veitsi, laillinen kuritusmuoto, miekka. Kreikan ”mache” (Str.3163) riita, riitaisuus, oikeusjuttu, taistelu. Miekalla surmaaminen kuuluu petovallan kuritustuomioon.

MERKKI

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: Pedon nimi tai sen nimen luku. (Ilm.13:16-17)

Kreikkalaisessa tekstissä sana ”merkki” on ”charagma”, joka tarkoittaa raapia, kaivertaa, etsata, syövyttää siten, että se jättää lähtemättömän jäljen. (Str.5480)

Sana ”charasso” tarkoittaa teroittaa teräväksi esim. puikkoa tai neulaa, tehdä kuva kaivertamalla.

On mielenkiintoista, että Job esitti merkkinsä, joka oli heprealainen kirjain ”tav”. Samalla tavoin Hesekielin näyssä Jerusalemin asukkaista hengissä säilyvät muitten tuhoutuessa saavat ”tav” merkin otsaansa.

Muinaishepreassa ”tav”-kirjain muistutti ristinmerkkiä, sukulunastajaa, joka on Kristus. ( Job.31:35; Hes.9:4)

Petovallassa vain ne jäävät henkiin, joilla on pedon merkki, sen nimi tai nimen luku, muuta menehtyvät.

VÄÄRÄ PROFEETTA

Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. (Ilm.13:11-13)

Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin ja ne, jotka olivat pedon kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävänä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. (Ilm.19:20)

Kreikaksi sanonta ”väärä profeetta” on ”pseudoprophetes”, teeskentelevä, ennusteleva, väärä profeetta. (Str.5578) Siihen liittyy kaksi kreikankielistä sukulaissanaa ”pseudes” ja ”prophetes” (Str. 5571 ja 4396), joissa annetaan kuva virheellisestä, petollisesta, häijystä, syntisestä profeetasta, innostavasta puhujasta.

 

YHTEENVETO

Käytyämme läpi petovallan syntyyn ja kasvamiseen vaikuttavat perusteet Kirjoituksista voimme laatia yhtenäistä kertomusta niiden perusteella.

PETOVALLAN TAUSTA

Taustatietojemme mukaan muinaisen Rooman imperiumin alueelle muodostuu kymmenen itsenäistä valtiota, kymmenen ”sarvea” eli maan johtajaa, jotka saavat valtansa saman aikaisesti petovallan syntymisen kanssa, tai mieluummin ennen sitä.

Niiden keskelle syntyy valtio, jonka johtajasta käytetään nimitystä ”Pieni Sarvi”. Sen edestä poistettiin juurineen kolme ”sarvea”, valtion johtajaa, jotka Pieni Sarvi alistaa valtansa alle. Heprealaisen alkutekstin mukaan ”pieni” on suomeksi ”nuorukaisesta” (mezairah), eli teksti viittaa hänen olevan nuori tullessaan maansa johtoon. Hänellä on huomiota herättävät silmät ja suuri herjauksia puhuva suu, ja hän näyttää suuremmalta (stoat) kuin muut, sekä henkisesti että ehkä myös fyysisesti. (Dan. 7:8; 24)

PETOVALLAN SYNTY

Tämän ”Pienen sarven” maa kuuluu muinaisen Kreikan imperiumin alueeseen, joka hajosi neljään osaan: Kreikka, johon kuuluivat imperiumin läntiset osat; Turkki, johon kuukuivat imperiumin keskeiset osat; Syyria johon kuuluivat imperiumin itäiset osat; ja Egypti, johon kuuluivat sen eteläiset osat.(Dan.8:8-9, 20-23)

Tämä Raamatun kohta ei selvitä, mistä noiden neljän valtion alueelta Pieni Sarvi tulee, mutta muut Raamatun kohdat antavat vihjeitä, että hän nousee muinaisen Assyrian alueelta.(Jes.10:24; 31:8; Miik.5:4-5) Nykyiset valtiot Syyria ja Irak ovat keskeisiä ehdokkaita, Iran ja Afganistan vähemmän.

PIENI SARVI ELI PETO

Pieni Sarvi eli Peto, kuten häntä myös nimitetään, on kasvoiltaan röyhkeä ja itsetietoinen, ja hän nousee sitten, kun nuo kymmenen muinaisen Rooman imperiumin alueelle syntyneet valtiot ”ovat saavuttaneet valtansa lopun (niiden vallan loppupuolella) ja luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan.” (Dan.8:23)

Pieni sarvi menestyy kaikessa, mitä hän tekee, ja hänen väkevyytensä on suuri, vaikka ei hänen omasta voimastaan. Hän on ovela, taitava juonittelija ja häikäilemättä käyttää toisia hyväkseen.

Hän ei välitä perinteisistä uskonnoista eikä ”naisten lempijumalista”. Hän pilkkaa niitä kaikkia, myös Israelin Jumalaa, mutta hän käyttää suuria varoja armeijansa rakentamiseen. Hän on jalomielinen ja antelias häntä hyvin palvelleille ja varsinkin sotapäälliköilleen, joille hän jakaa maaomaisuuksia ja muita etuisuuksia.

Raamatun tekstin mukaan hän palvoo omaa outoa jumalaansa, jota hänen isänsä eivät tunteneet.

Näennäisen rauhantilan vallitessa Pieni Sarvi tuhoaa monia, ilmeisesti terrorismin kautta, myös omia kansalaisiaan.

Hän on petollinen ja epäluotettava, mutta oveluutensa tähden hän menestyy siinä.

Hän uhittelee voittoisasti itseään väkevämpiä vastaan ja aiheuttaa suurta hävitystä sekä niille, että Israelille, ”Pyhien kansalle”. (Dan.8:24-25)

Hän saa kuolettavan miekanhaavan, ehkä murhayrityksen seurauksena, mutta paranee siitä.

PETOVALLAN NOUSU

Pieni Sarvi levittää valtaansa suuresti itään (Iran, Afganistan, Persianlahden maat, Saudi Arabia) ja etelään valtakunnastaan, aina Israeliin saakka. Edom ja Moab ja Ammonilaisten pääosa säästyvät.

Maailma seuraa ihmetellen hänen valtansa kasvua, eikä kukaan uskalla nousta häntä vastaan.

Petovallan voimistuessa ja saadessa yhä lujemman otteen maailman taloudesta muinaisen  Rooman imperiumin alueella toimivat (Euroopan) valtiot toteavat, että voidakseen turvata kansalaistensa hyvinvoinnin niiden ainoa mahdollisuus on liittyä uuteen voimakeskukseen, Petovaltaan. Ne tekevät siitä yhteisen ja yksimielisen päätöksen luovuttaen valtansa ja voimansa Pedolle. (Ilm.17:12-13, 17)

7-VUOTINEN SOPIMUS ISRAELIN KANSSA

Pieni Sarvi tekee kansainvälisesti vahvistetun seitsenvuotisen sopimuksen Israelin kanssa, jonka hän rikkoo valtansa noustessa huippuunsa sopimuksen puolivälissä. (Jes.33:8) Aiheen siihen ovat antaneet jotkut epäselvyydet sopimuksen noudattamisessa, jonka tähden hän tulee armeijoineen Israeliin ja Jerusalemiin valloittaen siitä toisen puolen. Hän peruuttaa Israelille annetut oikeudet ja etuisuudet, poistaa sille sallitut päivärutiinit Temppelivuorella, tai Temppelissä, jos se on saatu rakennettua. (Se on epätodennäköistä, koska Sakariaan mukaan Messias tulee rakentamaan Herran Temppelin. (Sak.6:12-13) Saatuaan hälyttäviä tietoja levottomuuksista pohjoisessa ja idässä Pieni Sarvi ryntää armeijoineen sinne tuhoten ja raastaen.

VÄÄRÄ PROFEETTA

Pieni Sarvi saa apulaisekseen uskonnollisen auktoriteetin, joka omaa maagisen vaikutusvallan ihmisiin. Hän tekee kaikenlaisia temppuja, joita kansa uskoo yliluonnollisiksi ihmeiksi.

Tämä profeetta kiihottaa kansan tekemään Pienen Sarven eli Pedon kuvan tai kuvapatsaan (hologrammi?), joka puhuu, ja jolle hän vaatii jumalallista kunnioitusta.

Toisinajattelijat surmataan katkaisemalla kaula miekalla, mikä on arabien suosima teloitusmuoto.

Hänen kiihottamanaan Peto julistautuu jumalaksi, jota jokaisen tulee kumartaa ja palvoa jumalana. Raamatun tekstit ovat vähän epäselviä, meneekö Peto Temppeliin, kuten Paavalin kirje 2.Tess.2:4 vihjaa, vai esim. Kalliomoskeijaan, joka lienee rakennettu kallion huipulle, johon David rakensi alttarin, ja jonka päällä lienee ollut Salomon Temppelin etupihalla ollut uhrialttari. Danielin kirjan asiasta kertovat kohdat mainitsevat pyhätön paikan, ei Temppeliä.

ELÄMÄ PETOVALLASSA

Väärä profeetta pakottaa kaikki ihmiset ottamaan pedon merkin, sen nimen tai nimen luvun otsaansa tai oikeaan käteensä. Ilman sitä ei voi ostaa eikä myydä Petovallan alueella. Se voidaan kaivertaa lasersäteellä ihmisen otsaan, johon kreikankielinen teksti viittaa, mutta luultavammin se on pieni neulanmuotoinen kotelo, johon on tallennettu kaikki ihmisen keskeisimmät henkilötiedot, myös pankkitiedot, ajokortti, passi ym.

Sitä luetaan skannauslaitteella ja se voidaan päivittää ajan tasalle. Liittyykö siihen salaisia yhteyksiä keskusvalvomoon tai peräti henkistä aivopesua kantajansa tietämättä, on luultavaa.

Sen kautta ihmisten liikkumista pystytään valvomaan satelliittien avulla.

Peto ja väärä profeetta, joka käyttää kaikkea Pedon valtaa sen nähden, pyrkivät poistamaan kaiken juutalais-kristillisen kulttuurin jäänteet valtakunnastaan. Sen moraali- ja siveyskäskyt kumotaan ja he saattavat voimaan oman ajanlaskunsa valtansa huippukauden eli 42 kuukauden ajaksi.

PETOVALLAN SODAT

Peto on ennen kaikkea sotapäällikkö. Koko hänen seitsenvuotinen valtakautensa on täynnä sotia.

Raamatun asiantuntijat ovat ennustaneet kolmen tai useamman maailmanlaajuisen sodan mahdollisuutta. Niitä käydään heidän mukaansa ennen Petovallan syntymistä, ja ne mahdollistavat Pedon nopean nousun maailman valtiaaksi entisten supervaltioitten kukistuttua.

Ensimmäistä sotaa näistä käytiin Neuvostoliiton ja Länsivaltojen kesken. Siitä käytettiin nimitystä ”kylmä sota”, koska siinä ei käytetty perinteisiä sota-aseita. Se oli taloudellinen sota, ja se päättyi Neuvostoliiton hajoamiseen, mikä puolestaan vapautti sen kahlehtimat Euroopan valtiot.

Toista sotaa käydään parhaillaan, mutta länsimaailmaa ei näytä edes huomaavan sitä. Se on taloudellisen kiristyksen (öljyase),kidnappausten (myöhemmin ehkä kokonaisen kaupungin ottaminen panttivangiksi) ja terrorismin kyllästämä sota juutalais-kristillistä kulttuuria vastaan.

Tästä sodasta käytetään nimitystä ”Pyhä Sota”. Tämä sota voi johtaa ydinaseen käyttöön.

Lainaan katkelman artikkelista, joka on websivullani, nimeltä ”Sota josta vaietaan.”

Kuulkaapa ääniä ympäri maailmaa: ”Ramadan ei ole laiskuuden aika”, kirkuu muslimisaarnaaja Australiassa. ”Ramadan on jihadin (pyhän sodan) aika sekä omaa itseään että vihollista vastaan.”

Hänen sanomansa on seuraava: Tämä on aika, jolloin uskollisten tulee päättävämmin pitäytyä koraaniin ja halukkaammin taistella vihollista eli länsimaailmaa vastaan. Ja sanoman ydin tähtää pimeän ajan koittavan Allahin suosiolla Amerikan ylle.

Tämä sanoma kuuluu kaikissa moskeijoissa kautta maailman, Jerusalemista Jakartaan ja Amerikkaan, kiihottaen nuoria miehiä ja naisia viemään soihtu tai pommivyö hääseremonioihin ja kookoslehtoihin vääräuskoisten surmaamiseksi.

Surullista myöntää, että yksi heikoimmista lenkeistä islamin pyhän sodan vastustamisen ketjussa, joka murhaa teini-ikäisiä kristittyjä koulutyttöjä, on lännen kristinusko, joka näyttää olevan enemmän huolestunut ”epätoivoisten kotirouvien” (desperate housewives, TV-sarja, jota Englannin pääministeri Tony Blairin vaimo sanoo seuraavansa) ongelmista kuin islamin murhanhimoisen, kansainvälisen kampanjan uhrien todellisista tilanteista.

Kun tämä lenkki katkeaa, voi olla jo liian myöhäistä, päättää McQuaid artikkelinsa.

(Elwood McQuaid on USA:ssa asuva kristillisen sionistiliikkeen veteraanijohtaja.)

PEDON MUUT SODAT

Peto käy sotia sekä valtansa vakiinnuttamiseksi että valtakuntansa laajentamiseksi.

Hän käy ainakin kaksi sotaa Israelia vastaan, joista ensimmäinen päättyy hänen voitokseen vallattuaan osittain Jerusalemin ja Israelin maan. Hän käy sotaa myös Egyptiä vastaan, jonka hän tuhoaa ja ryöstää.

Viimeisen sotansa hän käy Israelia vastaan. Silloin Pedon tarkoituksena on ratkaista juutalaisongelma lopullisesti, mitä monet kansat ja kansanjohtajat ovat yrittäneet. Tukenaan Pedolla on suurin armeija, mitä millään valtionjohtajalla on koskaan ollut käytettävissään. Tässä sodassa käytetään ydinaseita.

Sota päättyy sekä Pedon että hänen profeettansa lopulliseen tuhoon, ja heidät syöstään elävinä tulijärveen. Tämä sota aiheuttaa suurta tuhoa maailmanlaajuisesti ja sen ratkaisemiseksi Israelin Jumala puuttuu suoraan sodan kulkuun. (Jes.26:20-21; 28:21-22; 30:30-33)

Se aloittaa tuhatvuotisen rauhanajan maailmassa.

ENTEITÄ

Lopuksi esitän muutamia ilmiöitä Lähi Idästä haluamatta korostaa niiden osuutta tulevissa tapahtumissa.

Syyrian PRESIDENTTI Bashar Assad

Esimerkkinä nuorukaisen nousemisesta valtion johtoon voitaisiin pitää Syyrian Bashar Assadin nostamista valtion johtoon isänsä Hafez Assadin kuoleman jälkeen. Bashar oli silloin 36-vuotias ja Syyrian lain mukaan presidentin tulee olla 40 vuotta täyttänyt. Asia ratkaistiin laatimalla erikoislaki.

Bashar oli Englannissa erikoistumassa silmälääkäriksi saadessaan isältään käskyn palata kotimaahan valmistautuakseen valtion johtotehtäviin, koska Basharin vanhempi veli ja ”kruununperillinen” sai surmansa auto-onnettomuudessa. Bashar oli käytännössä tehtäväänsä kokematon ja ”vähäpätöinen”, joskin hänen vartensa ulottuu päätä ylemmäksi useampia muita. Hänen kohtalostaan käydään kovaa kiistaa.

IRANIN PRESIDENTTI AHMADINEJAD

Iranin nykyinen presidentti Mahmoud Ahmadinejad uskoo vahvasti, että shia-muslimien odottama messias, mahdi, on tulossa aivan lähiaikoina. Shia-muslimit perustavat uskonsa siihen, että 12 imaami katosi lapsena, ja he uskovat hänen palaavan muslimien johtoon ja hallitsevan seitsemän vuotta ennen tuomiopäivää.

Ahmadinejad perusti v. 2004 instituutin, joka tutkii imaamin katoamiseen liittyviä tietoja. Se informoi maan oppilaitoksia imaamin paluusta. Sen henkilömäärä on noussut, heitä on nyt 160. Arviolta viidennes Iranin 70-miljoonaisesta kansasta on taipuvainen uskomaan mahdin tuloon. Jamkaran moskeija Qumin kaupungissa on tämän uskonsuunnan keskus. Ahmadinejad antoi moskeijalle 17 miljoonaa USD ja rakennutti kaupunkiin kadun mahdin tuloa varten.

Shia-muslimit opettavat pahan voiman tulevan Syyrian ja Irakin kautta. Taistelu sitä vastaan käydään Kufassa Irakissa lähellä Najahin kaupunkia. Iranin presidentin keskittynyt into ydinaseen rakentamiseen ja ballististen ohjusten kehittämiseen voidaan ymmärtää valmistautumisena tuleviin taisteluihin.

Puhuessaan YK:ssa viime syyskuussa presidentti Ahmadinejad kertoo kokeneensa ihmeellisen ilmiön. Hän koki, kuin jokin valoilmiö olisi tullut istuntosaliin ja ympäröinyt hänet. Hän kertoo, että eri maitten delegaatiot istuivat kuin naulittuina paikoillaan koko sen 27-28 minuutin ajan, minkä hänen puheensa kesti, ahmien jokaisen sanan siitä. Hän kertoo delegaationsa jäsenten myös huomanneen oudon ilmiön.

Palattuaan Iraniin hän keskusteli asiasta ajatollah Javali-Amolin kanssa. (www.worlnetdaily.com 07.01.06)

KASTEL 22.01.06

Gabriel