Make your own free website on Tripod.com

ISRAELIN TILANNE 465

SOKEA APU, otsikoi Jerusalem Post  25.02.07 pääkirjoituksensa käsitellessään väitettyä palestiinalaisten nälkiintymistä ja köyhtymistä sekä kansainvälisen avun jakaantumista Juudean Samarian ja Gazan alueilla.

Kirjoitus viittaa brittilehden The Indipendant artikkeliin, jonka mukaan noin puolet palestiinalaisista näillä alueilla kärsii aliravitsemisesta. Yksin Gazassa sen mukaan neljä perhettä viidestä ei pysty hankkimaan peruselintarvikkeita ja ravinteita. Raportin mukaan 46 % kaikista talouksista PA:n hallinnon alla jo tuntevat ruuan epävarmuuden tai ovat epävarmoja päivittäisestä ruoka-annoksesta.

KUTEN SAATTAA ARVATA Israel on artikkelin mukaan syyllinen tähän kaikkeen, jotka aiheutuvat kvartetin asettamasta boikotista Hamasin tultua valtaan 2006 ja sen kieltäytymisestä tunnustaa Israelia, sanoutua irti  terrorismista ja tunnustaa aiemmat sopimukset. Tämä raportti tuntuu selvästi YK:n raportissa. Venäjä on jo julkisesti kritisoinut boikottia. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov totesi lausunnossaan, että ”kvartetin tulee poistaa rahalliset ja taloudelliset rajoitukset, jotka on tehty Israelin vaatimuksesta”.

JP:n artikkeli toteaa, että YK voi aivan hyvin omaksua pehmeämmän kannan Mekkan sopimuksen vuoksi. Mutta, kysytään JP:n artikkelissa, onko tilanne todella niin huono? Artikkelissa viitataan PA:n talousministeri Samir Abu Aishan toteamukseen, että PA:n saama ulkomainen apu on kaksinkertaistunut Hamasin hallinnon aikana, eikä siihen sisälly UNRWA:n 2006 budjettiin sisällytetty 462 miljoonaa USD. Siten ulkomaista apua on virrannut Abbasin kautta 720 miljoonaa USD, ikään kuin ne olisivat sivuuttaneet Hamasin hallituksen. Vuonna 2005 ennen Hamasia PA sai 350 miljoonaa USD.

JP:N ARTIKKELISSA todetaan, että kaiken järjen mukaan PA:n tulisi olla paljon paremmin hyvinvoiva 2006 kuin edellisvuonna. Palestiinalaiset eivät kärsi rahan puutteesta, vaan siitä, ettei varoja käytetä kansan hyvinvoinnin parantamiseen, vaan aivan liian näyttävästi sotilaallisen perustan luomiseksi, aseistetaan Gazan alue hampaisiin saakka, hankitaan aseita laajassa mitassa ja tuodaan maahan pitkälle kehitettyjä raketteja, joita on tarkoitus käyttää israelilaisten kaupunkien tuhoamiseen.

Samaan aikaan, muistutetaan pääkirjoituksessa, Israelin Gazan alueelle jättämät huippunykyaikaiset kasvihuoneet, jotka jätettiin useimmissa tapauksissa infrastruktuureineen palestiinalaisille farmareille,  on päästetty raunioitumaan ja palautumaan autiomaaksi, jota ne olivat ennen juutalaissiirtolaisia.

Pääartikkelissa todetaan, että nälkä palestiinalaisalueilla ei johdu varojen puutteesta, vaan siitä, että avustusvarat ohjataan muualle kuin palestiinalaisten hyvinvointiin. Jos PA:n hallitus keskittyisi lain ja oikeuden säilyttämiseen maassa keskinäisten taistelujen ja terrorismin tukemisen sijasta, maassa voitaisiin havaita hyvinvointi ja edistys, mistä nyt voidaan vain haaveilla. Kuka valvoo Abbasin rahankäyttöä?

PA:N RAUHANOPETUSTA. Palestiinan Mediatarkkailun (PMW) johtaja Itamar Marcus ja apulaisjohtaja Barbara Crook tarkastelevat JPostin artikkelissa 25.02.07 PA:n käyttämiä uusia koulukirjoja.

Kirjoittajat toteavat aluksi, että jokainen, joka toivoo rauhaa, tulee kauhistumaan tutustuessaan palestiinalaisten uusiin koulukirjoihin, jotka Fatahin palkkaamat valistajat kirjoittivat 12. asteelle, sillä ”ne ovat huonoimmat koulukirjat, mitä PA on tuottanut vuoden 2000 jälkeen”.

”Nämä uudet koulukirjat kieltävät Israelin olemassaolon, toivovat sen tuhoamista ja luokittelevat konfliktin Israelin kanssa uskonnolliseksi, ei vain alueelliseksi”, artikkelin kirjoittajat toteavat ja viittaavat kirjoittamaansa kirjaan ”Kansallisesta taistelusta uskonnolliseen kamppailuun”, jossa he toteavat eron Fatahin ja Hamasin välillä hämärtyneen.

HAMAS ON AINA kuvannut taisteluaan Israelin kanssa on ”ainutlaatuiseksi ja ikuiseksi kamppailuksi (ribat) erityisellä islamilaisella päämäärällä”: ”Syy tähän erityislaatuiseen kamppailuun johtuu siitä, että kohtalokkaat taistelut Islamin historiassa tapahtuivat tässä maassa.”

Kirjoittajat toteavat, että islamin opetuksen mukaan, kuten koulukirjoissa mainitaan, tämä ”palestiinalaisten kamppailu on ikuinen; rauha ei ole mahdollinen, vaan kamppailu Israelin kanssa jatkuu ylösnousemukseen saakka”.

ISRAELIN OIKEUS olemassaoloon kielletään: ”Palestiinan taistelu päättyi katastrofiin (naqba), joka on ennenkuulumaton historiassa, sillä sionistiset jengit varastivat Palestiinan maan, karkottivat sen ihmiset kaupungeistaan, kylistään, maaltaan ja taloistaan ja perustivat Israelin valtion.”

Kirjassa ”Arabic Language. Analysis, Literature and Criticism”, 12. aste sivu 104) Israelia kutsutaan ”sionistiseksi koostumukseksi” ja ”sionistiseksi viholliseksi”, Israelin olemassaoloa vuodesta 1948 kutsutaan ”miehitykseksi”.

KONFLIKTI ISRAELIN JA PALESTIINALAISTEN  välillä päättyy, ei suinkaan rauhaan, todetaan artikkelissa, vaan Israelin tuhoon, jonka saavat aikaan kaikenikäiset ja kyvykkäät palestiinalaiset: ”Palestiinan tulevat vapauttamaan sen miehet, naiset, nuoret ja vanhukset.”

Kartoissa ei esiinny nimeä Israel, sen tilalla on teksti ”dawla”, joka tarkoittaa valtiota, ei maantieteellistä aluetta. Tällä ”valtiolla” kerrotaan olevan meriyhteys Välimereen ja Punaiseen mereen, eli ilman Israelia.

Samoin tämän valtion alueelliseksi kooksi mainitaan 10 000 neliökilometriä. Gazan, Juudean ja Samarian yhteenlaskettu pinta-ala on 6 220 neliökilometriä, joten tuohon valtioon kuuluu myös Israel.

KOSKA ISRAELILLA EI OLE OIKEUTTA olla olemassa, ja islamin tulee taistella sitä vastaan ja tuhota se; väkivalta ja terrorismi sitä vastaan oikeutettu ja kunnioitettu vastarintana (muqawama): ”Palestiinan tragedia vuonna 1948 ja sen jälkeinen vastarinta, jossa asukkaat suorittavat kaikkein ylistetyimpiä ja itsensä uhraamisen toimia.” (Arabic Language, Analysis, Literature and Commentary, 12. aste, sivu 105)

Artikkelin kirjoittajat toteavat, ettei palestiinalaisten koulukirjoissa mainita holokaustia toisen maailmansodan yhteydessä, mutta esitetään kylläkin tarkkoja yksityiskohtia sodan historiasta, opetusta natsien rotuopeista ja mainitaan kansainvälinen oikeus, jonne vastuullisia natsijohtajia ja sotarikoksia vietiin tuomittaviksi. Mutta ei sanaakaan siitä, miksi natseja tuomittiin tai että rotuoppeihin kuului juutalaisten ja muitten vähemmistöjen tuhoaminen.

ARTIKKELIN KIRJOITTAJAT toteavat, ettei uusien koulukirjojen tarkoituksena ole opettaa rauhaa, vaan traagista ohjetta jatkuvaan sotaan. Israel kuvataan niissä ”laittomaksi viholliseksi, jota tulee vihata, jota vastaan taistella ja joka tulee tuhota”. He toteavat, ettei paraskaan hyvää tarkoittava opiskelija voi saada minkäänlaista oikeutusta tai uskonnollista optiota hyväksyä Israel naapurina, jonka vierellä voisi elää rauhassa. Siksi kirjoittajat Marcus ja Crook kehottavat, että kenen tahansa rauhasta ja rauhan opetuksesta kiinnostuneen tulisi kauhistua näistä uusista kirjoista, hylätä niiden vihanmateriaali ja vaatia, että kirjat tulee poistaa käytöstä ja kirjoittaa uudelleen.

MUTTA KIRJOITTAJAT TOTEAVAT, että USA:ssa toimiva  juutalainen ryhmä, Juutalainen allianssi oikeuteen ja rauhaan (Jewish Alliance for Justice and Peace) kirjoitti senaattori Hillary Clintonille vaatien häntä hylkäämään väitteet, että nämä koulukirjat opettavat vihaa. Ryhmä väittää, että kirjat rohkaisevat konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen, ja että ne ovat parempia kuin mitä useimmissa arabimaissa on, sillä ne opettavat demokratiaa. Marcus ja Crook toteavat lopuksi, ettei tuo juutalainen ryhmä ole varmaan edes tutustunut PMW:n toimittamaan 35-sivuiseen dokumenttiin, jossa rivi riviltä tarkastellaan kirjojen esittämää vihan opetusta. Palestiinan Auktoriteetti käyttää häikäilemättä hyväkseen tämän juutalaisen ryhmän puutteellisesti harkittua hyväksyntää palestiinalaisten 12. asteen koululasten uusista koulukirjoista.

(Lähde: JPost 25.02.07, Itamar Marcus, Barbara Crook, ”Supporting peace education in the PA?”)

YKSI AMERIKAN NOPEIMMIN LEVIÄVISTÄ USKONNOISTA, mikäli Washington Postin tietoihin on uskomista, on wicca. Amerikan uskonnollisen identifioimistutkimuksen mukaan wiccan seuraajien määrä nousi USA:ssa 17-kertaiseksi vuosien 1990 ja 2001 välillä. Vuonna 1990 seuraajia oli 8000, vuonna 2001 134 000. Pentagon ilmoittaa, että ilmavoimissa palvelee 1 511 wiccan seuraajaa ja merivoimissa 354. Armeijan ja merivoimien tilastoista ei ole lukuja, mutta wiccan edustajat arvioivat, että siellä on ainakin 4 000 seuraajaa. Monet wiccan tunnustavista eivät kehtaa ilmoittaa uskontoaan diskriminoinnin pelosta. Yli 130 uskonnollista ryhmää on rekisteröity USA:n armeijassa, mutta Pentagon ei ole hyväksynyt wiccaa.

JERUSALEM POST julkaisi Alan Coopermanin kirjoittaman artikkelin asiasta 25.02.07, johon tämä kirjoitus perustuu, ei käännöksenä vaan esitellen otteita siitä.

Artikkelissa seurataan helluntaiseurakunnan pastorin Don Larsenin kokemuksia wicca uskonnosta.

Katolilaisena kasvatettu Larsen tuli uskoon ja uudestisyntyi Billy Grahamin kampanjassa alkaen saarnata baptistikirkossa Garrisonissa Montanassa lukioluokilla opiskellessaan. Myöhemmin hän toimi pastorina kahdessa messiaanisessa seurakunnassa, joissa yhdistettiin juutalainen opetus uskoon Jeesuksen jumaluudesta. Kirkossa hän puhui kielillä, kotonaan poissa julkisuudesta hän tutki buddhalaisuutta.

Wicca uskontoon hän tutustui oudosti kylläkin armeijassa 2005 osallistuessaan pastorien peruskoulutus kursseihin Fort Jacksonissa, Etelä-Kaliforniassa, joissa tutkittiin eri uskontoja.

Käännekohta Larsenin elämässä tapahtui hänen palvellessaan armeijassa Irakissa. Seuratessaan, mitä muslimit tekivät toisilleen Allahin nimissä, hän päätti mielessään, että hän tulee keskittymään elämässään siitä lähtien rohkaistakseen ihmisiä etsimään valoa, miten he katsovat itselleen parhaiten sopivan, Bhagavad-Gitan, Toran, Kirjoitusten tai Profeettojen tai muinaisten esikuvien kautta.

Larsen halusi armeijan pastoriksi. Vaikka Larsen oli laillistettu baptistipastori New Orleansin teologisesta seminaarista, hänen oli alistuttava armeijan laatimaan pastorien uudelleen kouluttamiseen, jonka jälkeen hän saisi palkkansa ja koulutuksen armeijalta, mutta hän jäisi pysyvästi alistetuksi kouluttajilleen, jotka voivat peruuttaa hänen palkkauksensa milloin tahansa. Mutta siinä vaiheessa, kun Larsen esitti hakemuksensa armeijan pastoriksi, hän esitti kuuluvansa wicca uskontoon, jota armeija ei noteerannut. Tämä aiheutti ongelmia Larsenin hakemukselle.

Larsen kuuluu Sacred Well seurakuntaan, jolla on USA:ssa 950 jäsentä. He juhlivat yhtä päivää, Imbolc, ympyränmuotoon asetettujen kivien ja alttarin ja rovion keskellä Schetzissä, lähellä San Antoniota. Kahdeksan naista ja kahdeksan miestä, mielikuvituksellisiin kaapuihin pukeutuneina, pitävät toisiaan kädestä, tanssivat ja siirtävät viinimaljaa kädestä käteen. Ei ollut alastomuutta, ei verenvuodatusta eikä paholaisen nimeä mainittu. Seremoniaan kuuluu tikari, suolakuppi, palava suitsutus, ja 35 minuuttia kestävä toimitus täynnä hämäriä viittauksia kelttiläisiin ja Pohjolan jumaliin ja jumalattariin.

USA:n armeijan 2 900 pappien joukkoon kuuluu 41 mormonipastoria 17 513 mormonia, 22 rabbia 4 038 juutalaista, 11 imaamia 3 386 muslimia, 6 opettajaa 636 Christian Science jäsenille ja yksi buddha opettaja

4 546 buddhalaista varten. - TÄMÄKIN on osa USA:n kuuluisaa armeijaa, joka taistelee monissa maissa vapauden ja demokratian nimissä.

KASTEL 26.02.07 Gavriel