Make your own free website on Tripod.com

ISRAELIN TILANNE NO 442

KORVAUSTEOLOGIA

Jokin aika sitten Israelin lehdistössä julkaistiin artikkeleita, joissa käsiteltiin parin tunnetun TV-evankelistan suhtautumista juutalaisiin ja juutalaisuuteen yleensä. Toinen tässä polemiikissa mukana ollut oli pastori John  Hagee, joka päättäväisesti torjui ajatuksen, ettei juutalaisia tarvitse evankelioida, koska heitä koskee toinen liitto, jonka perusteella he ovat armoitettuja vanhassa liitossa. (ns. kaksoisliitto-teologia)

Tämän tiistain Jerusalem Post julkaisee laajan pastori John Hageen haastattelun otsikolla ”Useimmat evankeliset näkevät korvausteorian virheen” . Haastattelun suoritti päätoimittaja David Horovitz. 

Koska kysymys kiinnostanee suomalaisiakin lukijoita, esittelen seuraavassa lyhyesti JP:n artikkelia.

Pastori Hagee, Texasissa toimiva uuden ”kristillistyylisen AIRPAC:n” perustaja (Amerikkalais-israelilainen yleisten asioitten neuvosto), kertoo artikkelin johtoteemassa, että käsitys siitä, että kirkko olisi korvannut Israelin, on sekä väärä että yhä useampien evankelisten johtajien hylkäämä.

Siten, jatkaa Hagee, jokainen, joka tulee hänen Cornerstone kirkkoonsa, kuulee todistuksen  Jeesuksesta tienä pelastukseen. Mutta hän ei tähtää tällä juutalaisten kääntymiseen.

Hagee sanoo tukevansa Israelia ilman ehtoja, mutta hänen mielestään Israelin ei tulisi antaa pois raamatullista maata.

Hagee kertoo, että hän yritti samantapaista kattojärjestöä jo 25 vuotta sitten, mutta aika ei ollut silloin sopiva. Hän kutsui kokoon 30 pastoria, heistä 29 poistui ensimmäisen tunnin aikana.

Nyt hän kutsui 400 pastoria, joista 400 ilmoitti osallistuvansa hänen perustamaansa järjestöön Christians United for Israel (kristityt yhdessä Israelin hyväksi). Järjestön tarkoituksena on saada kristityt puhumaan yhdellä äänellä yhteisestä aiheesta; toiseksi perustaa nopeasti toimiva painostusryhmä USA:n hallitusta varten; ja kolmanneksi perustaa Night to Honour Israel (yö Israelin kunnioittamiseksi) tilaisuus jokaisessa USA:n kaupungissa, jotta juutalaiset huomaisivat ja tuntisivat kristittyjen osoittavan Jumalan rakkautta heihin ilman salattua tarkoitusta.

Horovitz kyselee, mitä Hagee tarkoittaa kerätessään miljoonia USD Israelin hyväksi 25 vuoden aikana, mitä hän tarkoittaa Israelin tukemisellaan, ja liittyykö siihen sittenkin määrättyjä ehtoja.

Hagee vakuuttaa, että järjestö Christians United for Israel on täydellisesti uskollinen Raamatun ilmoitukselle. Hän näkee, ettei järjestö halua painosta Israelin hallitusta eikä poliittisia ehdokkaita USA:ssa tai Israelissa.

Horovitz näkee määrättyä vastakohtaisuutta Hageen vakuutuksessa, että Raamatun mukaan Jumala antoi juutalaisille pyhän maan .

”Se on teidän. Älkää antako sitä pois. Jos te kuitenkin päätätte antaa sitä pois, se on teidän asianne. Olemme ystäviä, vaikka tunnemme, että te teette väärän valinnan. Enkä tulisi lopettamaan tukeani valintanne vuoksi,” vakuuttaa Hagee.

Horovitz kertoo, että Hagee otettiin lämpimästi vastaan viimeisessä AIRPAC:n kokouksessa Washington DC:ssä, jossa hän puhui rikkaalla Texasin murteellaan huolellisesti muotoillen näkemyksiään tulenarasta kysymyksestä evankelisten suhtautumisesta juutalaisiin ja juutalaisuuteen.

Selkein ja huolellisin äänenpainoin Hagee vakuutti, että yhä useammat evankeliset johtajat eivät enää saarnaa korvausteologiasta, joka opettaa, että kirkko on korvannut Israelin, tai ettei juutalaisilla ole mitään tulevaisuutta Jumalan suunnitelmassa.  Päinvastoin Hagee näkee, että kirkon tehtävä on tukea Israelia ja juutalaista kansaa ilman salaista päämäärää.

Hagee toistaa, ettei hän saarnoissaan tähtää juutalaisten käännyttämiseen. Samalla hän kuitenkin vakuuttaa, että ”jos tulet kirkkooni, tulet kuulemaan todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta aivan avoimesti.”

HOROVITZ kyselee uudelleen, mitä tapahtuu hänen Night to Honour Israel tilaisuudessaan, mihin Hagee vastaa, että avatessaan Cornerstone kirkkonsa ovet, 5000 ihmistä täyttää kirkon penkit. Hagee ei sano tietävänsä esittäessään evankeliumin sanomansa, ovatko he muslimeja, hinduja, helluntailaisia, baptisteja, katolisia vai juutalaisia. Kaikki tulevat kuulemaan todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta ja rististä tienä lunastukseen (redemption), ja sen sanoman täysin avoimesti.

JEESUKSEN TOINEN TULEMINEN.

Horovitz kysyy, mitä tapahtuu Israelille ja juutalaisille kirkon opettaman Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä.

Hagee kertoo, mitä Paavali toteaa juutalaisista Rom.9. ja 10. luvuissa, jonka ensimmäisessä jakeessa sanotaan: ”Jumala ei ole hylännyt Israelia”. Hagee pitää tätä korvausteologian kuoliniskuna. Hagee todistelee, että jos jotakin heitetään pois, se tuhoutuu. Mutta Israel elää, se menestyy ja kasvaa. Israelia eikä juutalaista ole heitetty pois. Paavali toistaa tämän kahdesti. Rom.11:5, joka on ristinkuoleman jälkeinen dokumentti, todetaan: ”Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan.”

Hagee todistaa, että jokainen kristitty uskoo, että Jeesus on Messias. Mutta juutalaiset eivät usko tätä. Hagee kertoo sanovansa rabbeille: ”Te ette usko siihen, mutta minä uskon. Kun me kerran seisomme Jerusalemissa ja Messias tulee kadulla vastaan, toinen meistä joutuu tekemään suuren teologisen uudelleen arvioinnin. Mutta siihen saakka, vaeltakaamme yhdessä Israelia tukien ja puolustaen juutalaista kansaa, koska Israel tarvitsee apuamme.”

”Suuri evankelisten enemmistö hylkää korvausteologian ja näkee lopultakin erehdyksensä; he uskovat, että Israelilla on raamatullinen oikeus Israelin maahan, jumalallinen liitto Israelin maahan, ikuisesti; että juutalainen kansa on Jumalan valittu ja Jumalan silmäterä; että kristityillä on raamatullinen tehtävä tukea Israelia ja juutalaista kansaa osoittaakseen juutalaiselle kansalle, mitä he eivät ole kokeneet kristikunnalta kahteen tuhanteen vuoteen – Jumalan rakkautta”, todistaa Hagee.

Horovitz tiukkaa Hageen kantaa, miten hän tulee suhtautumaan siihen, että Israelin hallitus antaa pois Israelin maata, kuten Sharonin hallitus teki luovuttaessaan Gazan alueen ja Olmert uhkailee antavansa pois suurimman osan Juudeasta ja Samariasta, jos hänen puolueensa saa hallitusvastuun vaalien jälkeen. 

Hagee vakuuttaa, ettei hän tue tätä kantaa, ja ettei Israelin tule luopua Jumalan sille antamasta maasta.

Mutta Hagee vakuuttaa tukevansa Israelia siinäkin tilanteessa. Mutta, jatkaa Hagee, kun Jeesus Kristus palaa, Hän tulee ensimmäiseksi tuomitsemaan kansat sillä perusteella, miten nämä pakanakansat kohtelivat Israelia ja juutalaista kansaa. Jos niissä havaitaan anti-semitismiä, Jumala tuomitsee ne kansat.

VAIKUTTAMINEN ISRAELIN POLIITTISIIN PÄÄTÖKSIIN

Hagee kertoo, että he lopettivat Hadassan sairaalan tukemisen, kun se aloitti aborttien teon, joka on selvästi Raamatun sanan vastainen.  Sen sijaan he alkoivat tukea yliopistoja, orpokoteja ja pakolaisten tuomista takaisin Israeliin.

Horovitz kysyy, miksi he eivät lopettaneet tukeaan Israelille, kun sen hallitus luopui Gazasta.

Hagee toteaa, että he tukevat suoraan Israelin kansaa Israelin hallituksen päätöksistä huolimatta. Tätä he tekevät tukiessaan orpokoteja, tarvitsevia, pakolaisia, painostaessaan omaa hallitustaan suopeammaksi Israelia kohtaan tehdessään omia päätöksiään.

Hagee vastaa Horovitzin kysymykseen, ettei hänen järjestönsä huolisi jäsenikseen sellaisia, jotka saarnaavat korvausteologiaa.

Horovitz tiukkaa vielä Hageen kantaa päivän poliittiseen kysymykseen Iranista.

Hagee sanoo mielipiteenään, että USA:n tulisi liittyä Israeliin ennalta ehkäisevän sotilaallisen iskun tekemiseksi Iraniin, koska hän näkee Iranin presidentin tarkoittavan totta uhatessaan Israelin tuhoa, ja että hän on Lähi Idän Hitler, joka tulee pysäyttää ajoissa.

Hagee ei usko, että islamo-fasistinen mieli tulee koskaan taipumaan diplomatian kautta. ”Niiden ohjelmassa on Israelin tuhoaminen ja juutalaisten ja kristittyjen kuolema.”

Hagee toteaa Horovitzin kysymykseen, että USA voisi hoitaa Iranin asian yksin, jos se niin haluaisi, mutta jättää vastaamatta, miksi Israelin tulee olla siinä mukana.

 

Lähde: Jerusalem Post 21.03.06. David Horovitz: Most evangelicals are seeing the error of “replacement theology”.

Aiheeseen liittyy web-sivun artikkelit ”Juutalaiset ja kristinusko” sekä ”Juutalaisten pelastuminen”.