Make your own free website on Tripod.com

JUUTALAISET JA KRISTINUSKO

 

Kristittyjen parissa on perinteisesti opetettu, että koska on vain yksi tie Jeesuksen Kristuksen kautta tullakseen Jumalan hyväksymäksi ja myöskin juutalaisten on käännyttävä kristinuskoon. Tämän vuoksi on myöskin tehty käännytystyötä juutalaisten parissa. Jeesuksen Kristuksen omaksi Vapahtajakseen hyväksyneet juutalaiset ovat kuitenkin Israelissa mieluummin pysytelleet erossa vanhoista kirkkokunnista ja pyrkineet muodostamaan omia seurakuntiaan eikä ”pukeutuman egyptiläisiin asuihin”.

USA:ssa on leviämässä uskonnollinen evankelinen suuntaus, joka katsoo, ettei juutalaisen tarvitse kääntyä kristinuskoon. TV-evankelistana tunnettu John Hagee on yhdessä rabbi Aryeh Scheinbergin kanssa saanut baptistisaarnaajan Jerry Falwellin vakuuttuneeksi tästä uskostaan, jota Hagee on edustanut opetuksessaan parinkymmenen vuoden ajan, kertoo JPost 01.03.06 otsikolla ”Falwell: Jews need not convert to get to heaven” (juutalaisten ei tarvitse kääntyä päästäkseen taivaaseen), artikkelin kirjoittaja Ilan Chaim.

Koska uutisella lienee mielenkiintoa Suomessakin, esittelen sitä seuraavassa.

 

TV-evankelista John Hagee ja rabbi Aryeh Scheinberg opettavat omassa Cornerstone (Kulmakivi) kirkossaan ja Rodfei Sholom seurakunnissa San Antoniossa. He kertoivat JPostin toimittajalle, että he ovat saaneet baptistisaarnaajan Jerry Falwellin vakuuttuneeksi John Hageen uudeksi luovasta uskomuksesta (creed), jota on totuttu kutsumaan nimellä ”kaksoisliitto” (dual covenant).

Tämän uskomuksen mukaan juutalaisella kansalla on erikoinen suhde Jumalan kanssa Sinain ilmoitusten takia eikä heidän sen tähden tarvitse ”mennä Kristuksen kautta” päästäkseen taivaaseen.

Scheinberg kertoo, että John Hagee on edustanut tätä näkyään parinkymmenen vuoden ajan, minkä he ovat työskennelleet yhdessä Israelin hyväksi, ja nyt Jerry Falwell on myöskin hyväksynyt sen. 

Falwell lähetti edustajansa helmikuun alussa San Antonioon, jossa perustettiin Yhdistyneet Kristityt Israelin tueksi (Cristians United for Israel, CUFI), kuten myös suosittu TV-evankelista Pat Robertson.

Hagee toimii CUFIN:n puheenjohtajana. Hän kertoo, että liikkeestä on tarkoitus muodostaa toinen AIPAC, (Amerikan Israelin julkisten asiain komitea), jonka kautta jokainen kristillinen organisaatio Amerikassa voi puhua ja toimia samassa äänilajissa tukeakseen Israelia raamatullisissa kysymyksissä.

TÄRKEIN KYSYMYS Gazan evakuoinnin jälkeen on varmistaa, ettei Israelin maata luovuteta enää pois.

Monet eri uskontoryhmiä edustavat johtajat – jotka edustavat 30 miljoonaa evankelista kristittyä USA:ssa - ovat kirjoittanet tukevansa CUFIa.

Heihin kuuluu sellaisia nimiä kuten tri Jack Hayford, Foursquare Gospel kirkon presidentti; Paul Walker, Church of God kirkon apulaispääjohtaja; kansainvälinen pastori Rod Parsley, World Harvest kirkosta; Benny Hinn; Gerg Morrison; Kenneth Copland; Steve Strang; Matt Croutch, Trinity Broadcasting Network; ja entinen presidentti kandidaatti Gary Bauer, Family Research neuvoston presidentti, joka on James Dobsonin Focus on Family (keskittyminen perheeseen) järjestön edustaja Washingtonissa.

SCHEINBERG kertoo yhteistoiminnan Hageen kanssa alkaneen v. 1981, kun Hagee järjesti yöllisen tilaisuuden Israelin hyväksi, mikä on muotoutunut jokavuotiseksi tapahtumaksi. Hän kertoo, miten Hagee tuli hänen juutalaiseen seurakuntaansa, joka suhtautui häneen hyvin epäluuloisesti pyrkien selvittämään, mihin Hagee oikein pyrki. Hagee ilmoitti julkisesti vastustavansa juutalaisten käännyttämistä, mikä herätti suurta vastustusta hänen virkaveljissään. Myös Falwell oli siihen aikaan hyvin kriittinen Hageen opetukseen, ettei juutalaisten tarvitse kääntyä, mutta nyt Falwell on muuttanut kantaansa.

Scheinberg kertoo, että Hagee on ollut hyvin päättäväinen teologisessa tulkinnassaan, mikä ilmenee sekä CUFIn ohjelmassa ja tämän järjestön perustamisessa viime kuussa.

On ollut melkoisen yleinen – ei yksimielinen – kannatus kääntymisen ja käännyttämisen vastaiselle ohjelmalle, että juutalaisilla on erikoinen liitto, mitä todetaan uudelleen ja uudelleen. Hagee toisti tämän avauspuheessaan ja toisti sitä uudelleen, eikä kukaan esittänyt keskustelun aikana kyselyjä tämän suhteen.

Kaikki näyttivät ymmärtävän, että mikä hyvänsä salainen ohjelma, mikä tahansa yritys käännyttää, tulisi mitätöimään kaikki heidän yrityksensä, ja sitä he eivät halunneet.

Juutalaisen seurakunnan keskellä oli vahva tunne, että siellä voi olla salainen ohjelma nyt, kääntyminen nyt, käännyttäminen nyt, mutta Hagee vakuutti hyvin voimakkaasti, ettei tarkoitus ole käännyttää, kertoo Scheinberg. Hän oli ainoa juutalainen rabbi CUFIn perustamistilaisuudessa, ja hänelle jäi tunne, että perinteisen teologian sijaan on syntymässä uutta jonkin konkreettisemman – Israelin tukemisen - hyväksi. Hän yhdistää tämän ”kristilliseen Sionismin” ilmiön Jumalan lupaukseen 1.Ms12:3, jonka mukaan Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia, ja kiroaa ne, jotka kiroavat sitä.

Rabbi Scheinberg vakuuttaa, että hän osallistui kokoukseen siksi, että hän on ollut toiminnassa mukana alusta lähtien, ei siksi, että hän on ortodoksi. Hän sanoo olevansa onnellinen voidessaan kutsua mukaan konservoituja. Reformoidut ovat vastustaneet voimakkaasti Hageen oppia ja kaikkea, mitä hän tekee, ei siksi, mitä hän tekee Israelin hyväksi, vaan hänen fundamentalisminsa ja sosiaalisen ohjelmansa vuoksi, mikä poikkeaa suuresti reformoitujen vastaavasta, ja varsinkin suhteessa homojen oikeuksiin, aborttiin, pornografiaan jne., mikä on vastoin liberaalien reformoitujen ohjelmaa.

FALWELL muutti kantaansa, koska Scheinbergin käsityksen mukaan pastori Hagee päätti panna syrjään lopunaikojen teologiansa suuremmalle tarpeelle Israelin tukemiseksi, varsinkin Iranin ydinuhan kasvamisen myötä. Oletettavasti Falwell oli voimakkaasti kääntymisen pakon kannalla, mutta hän aivan varmaan tietää Hageen kannan ja CUFIn kannan asiassa. Hagee vakuutti myös Falwellin olevan tietoinen asiasta, mutta hän on luotettava suhteessaan Israelin tukemiseen, sen turvallisuuteen ja sen vahvistamiseen, eikä usko Falwellilla olevan asiassa mitään salaista ohjelmaa. Ainoastaan Falwellin äkillinen tyhmyys voisi voinut saada hänet lähtemään tähän mukaan vastoin vakaumustaan, kertoo Rabbi Scheinberg.

 

KASTEL 01.03.06

Gabriel