Make your own free website on Tripod.com

KAKSI AATAMIA

 

Lähetin äskettäin artikkelin otsikolla Ensimmäinen ja Viimeinen Adam.

Artikkeli oli tarkoitettu lähinnä aivovoimisteluksi ja mielenkiintoiseksi tutkimuksen aiheeksi, sillä emmehän me lopultakaan tiedä, miten asiat todella olivat.

Risto Heinonen lähetti oman mielenkiintoisen kommenttinsa artikkelin johdosta.

Hän argumentoi sitä, että uskalsin ehdottaa – saamiini perintötieteen tutkimuksiin vedoten, vaikka en olekaan tiedemies enkä teologi- Jeesus nasaretilaisen ruumiin syntyneen Marian munasolusta, jonka Korkein hedelmöitti Pyhän Hengen kautta. Risto esittää, että Pyhä Henki asetti hedelmöitetyn munasolun Marian kohtuun, koska muuten Jeesus Nasaretilaisella olisi Marian perintönä osuus Evan syntiin. Siten Jeesus ei olisi voinut olla se puhdas ja virheetön uhrikaritsa, joka otti pois maailman synnin.

Huomio on ihan hyvä ja uskon siihen sisältyvän totuuden jyväsen.

Mutta ihan aivovoimistelun vuoksi uskallan esittää pohdittaviksi muutamia näkökohtia.

  1. Mikäli olen ymmärtänyt oikein lukemaani tekstiä, ihmisen 22 kromosomia muotoilevat ihmisen ruumiilliset ominaisuudet kaikkine ruumiin toimintoihin liittyvine elimineen. Mutta viimeinen eli 23. kromosomi vastaa ihmisen henkisestä ja persoonallisesta kehittymisestä. Ja sikäli kuin ymmärrän, synti syntyy siellä, ihmisen persoonassa, mielessä tai miksi sitä sitten halutaankin nimittää, ei ruumiissa, vaikka puhutaankin ”lihan synneistä”, mikä on epätarkka ilmaus. Parempi ilmaisu olisi puhua esim. ”lihallisista synneistä”. (Joh.6:63)

      Tätä 23. kromosomia kutsutaan miehellä nimellä Y-kromosomi, eikä se vaihda perintötekijöitä X-   

      kromosomin tai minkään muunkaan kanssa. Täten Jeesus persoonallisen ihmisenä ei olisi voinut 

      saada vaikutteita Marian X-kromosomilta. Ehkä tämän vuoksi Jumala sääti miehen perinnöllisyyden       

             periytyvän pelkästään isän kautta.

  1. Jeesus Nasaretilainen eli aivan normaalia ihmisen elämää ennen Vapahtajan tehtävänsä aloittamista, eivätkä Hänen lähiomaisensa tiettävästi nähneet Hänessä mitään poikkeavaa.(Joh.7:5)
  2. Hänellä oli samankaltainen ruumis kuin muillakin ihmisillä, hän väsyi, tunsi janoa ja nälkää, myöskin julkisen toimintansa aikana. Hän oli kaikessa kiusattu kuten mekin, mutta ilman syntiä.(Heb.4:15)
  3. Olen ymmärtänyt, että alkuperäisen luomistapahtuman jälkeen, ennen syntiin lankeemusta, ihminen oli vapaa sairauksista ja kuolemasta. Kuolema ja sairaudet ja kova työ leivän eteen tulivat synnin seurauksena. (1.Ms.3:16-19) 
  4. Jeesus Nasaretilaisen kuolema ristillä oli todellinen kuolema, ei näytös, kuten jotkut sitä esittävät. Näin esim. muslimit esittävät, ettei Jeesuksen kuolema ollut todellinen, Hän ei heidän mukaansa kuollut ristillä. He sanovat, että Jeesus kuoli ”valekuoleman”.  Jos Hänellä olisi ollut ”taivaallinen ruumis”, joista Paavali puhuu tai jollainen Adamilla oli ennen syntiinlankeemusta, Hän ei olisi voinut kuolla ihmisen tapaan. Kyllä Jeesuksella oli ”maallinen ruumis” maallisen vaelluksensa ajan siihen liittyvine puutteineen. Mutta kuolema ei voinut Häntä pidättää, koska Hän oli synnitön.
  5. Esitin artikkelissani, että kaikki muut 22 kromosomiparia vaihtavat perintötekijöitä keskenään, mutta luultavasti valikoivat ne, jotka ovat vahvempia, ilman virheitä. Täten Pyhän Hengen vaikuttamien kromosomien ”perintötekijät” virheettöminä olisivat hallinneet tuossa valintatilanteessa.
  6. Jeesus Nasaretilaisella oli inhimillisen luontonsa lisäksi jumalallinen luonto, Hän eli jatkuvassa yhteydessä Taivaallisen Isän kanssa. Tämä yhteyshän ihmiseltä kuoli Adamin ja Evan langetessa. Tämä oli Jeesuksen julistuksen keskeinen kohde: etsiä sitä, mikä oli kadonnut. Saattamaan ihmiset uudelleen elävään yhteyteen Taivaallisen Isän kanssa. Sen edellytyksenä oli sovitus, ihmisen synnit tuli sovittaa Isän edessä. Sitä varten Hän tuli maailmaan. (Joh 17:1-8) Tämä Johanneksen kohta viittaa siihen, että Hän eli pre-existence elämää Isän luona ennen syntymäänsä Maailmaan. (Heb.10:5; Ps.40:7-9)
  7. Jeesus tuli tuomaan Jumalan tulen, Pyhän Hengen, maailmaan. Hän tuli synnyttämään ihmisessä sen mikä oli kuollut, kyvyn olla yhteydessä Taivaallisen Isän kanssa. (Joh.3:3, 5-8)

 

Kastel 06.01.05

Gabriel